Riool

Riool

Een rioolkeuring, oftewel keuring privéwaterafvoer, mag zeker niet vergeten worden bij (ver)bouwwerken. Het hergebruiken van regenwater is niet alleen financieel interessant, het is ook een slimme zet voor het milieu en de riolen zelf. Het scheiden van regenwater en afvalwater zorgt er namelijk voor dat het rioolnet niet overbelast wordt. Bovendien zorgt een te veel aan regenwater voor een lager rendement tijdens het waterzuiveringsproces.

Riool

Periodiciteit en geldigheid

  • 5-jaarlijks of volgens instructies van fabrikant (max. 20 jaar)

Wet- en regelgeving

  • Algemeen waterverkoopreglement

Bijkomende informatie

Tijdens een rioolkeuring zal worden nagegaan of het afvalwater en regenwater aangesloten zijn op de riolering, op het openbaar domein of op de individuele sanering. Er wordt eveneens gecontroleerd of het afvalwater wordt voorbehandeld zoals opgelegd in de milieuwetgeving.

Afval- en regenwater moeten gescheiden worden afgevoerd en regenwater moet ter plaatse maximaal worden bijgehouden en hergebruikt.

Te voorzien door klant

 

Het is belangrijk dat alle te onderzoeken ruimten vrij en toegankelijk zijn om een vlotte en volledige inspectie mogelijk te maken. Gelieve volgende (documenten) te voorzien:

  • Inventaris van aangesloten toestellen van het systeem dat gekeurd moet worden.
  • Stavingsdocumenten van deze toestellen (facturen, technische fiches, foto’s, etc.).
  • Uitvoeringsplan van het systeem dat gekeurd dient te worden.
  • Omgevingsvergunning

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.