RESCert zonnepanelen

RESCert zonnepanelen

Een RESCertkeuring is verplicht voor het aanvragen van premies voor PV-installaties, beter bekend als zonnepanelen, tot 10 kVA. Bij deze inspectie wordt nagegaan of de installatie geplaatst is volgens goed vakmanschap. Dit betekent: correcte opstelling van de installatie, correcte oriëntatie van de panelen, gebruik van de juiste leidingen, gebruik van de juiste materialen, etc.

RESCert zonnepanelen

Periodiciteit en geldigheid

  • Eénmalig voor premiestelsel voor zonnepanelen (premie Fluvius in Vlaanderen).
  • Geldig voor installaties ≤10kVA.

Wet- en regelgeving

  • Europese richtlijn hernieuwbare energie (2009/28/EG)

Bijkomende informatie

Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest hebben een systeem opgezet dat gericht is op het opleiden en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs. De tijdelijke vereniging RESCert werd opgericht om de certificaataanvragen van de installateurs in de drie Gewesten te beheren. Een RESCertkeuring is noodzakelijk om een premie aan te vragen maar niet voldoende om uw PV-installatie volledig conform te verklaren.

Het plaatsen van een zonnepaneelinstallatie en/of thuisbatterij wordt beschouwd als een belangrijke uitbreiding in de elektrische installatie. Belangrijke wijzigingen of uitbreidingen hebben een bijkomende impact op de veiligheid van personen en de installatie.

Te voorzien door klant

Het is belangrijk dat alle te onderzoeken ruimten vrij en toegankelijk zijn om een vlotte en volledige inspectie mogelijk te maken. Indien dit niet het geval is, kan dit leiden tot een verplichte hercontrole. Gelieve minstens volgende documenten te voorzien:

  • Volledig elektrisch dossier (ééndraadschema, situatieschema, etc.)
  • Conforme AREI keuring
  • Inplantingsplan aarding
  • Productfiches toestellen

 

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.