Blussystemen

Blussystemen

Sprinklerinstallaties kunnen de gevolgen van brand drastisch verminderen aangezien ze water verspreiden als het thermisch element brand en rook signaleert. Deze installaties zijn in vele gevallen wettelijk verplicht in (grote) gebouwen.

Brandslanghaspels en hydranten worden gebruikt als aanvulling op brandblussers en zijn essentieel om brand te bestrijden. Daarom worden brandhaspels gecontroleerd op zowel functionaliteit als toegankelijkheid.

Blussystemen

Periodiciteit en geldigheid

  • Jaarlijks

Wet- en regelgeving

  • KB 28/04/2017 (CODEX)

Bijkomende informatie

Brandhaspels zijn, naast draagbare blustoestellen, de standaarduitrusting
voor de eerste interventie bij brand. Het is de bedoeling om een brand te vertragen tot de brandweer aanwezig is. De brandweer kan bijkomend gebruik maken van hydranten.

Brandhaspels kunnen langdurig gebruikt worden aangezien ze permanent aangesloten zijn, maar ze mogen uitsluitend ingezet worden tijdens de evacuatie. Brandhapsels mogen bovendien nooit worden gebruikt bij brand veroorzaakt door elektriciteit, (frituur)vet, benzine of olie.

Te voorzien door klant

Het is belangrijk dat alle te onderzoeken ruimten vrij en toegankelijk
zijn om een vlotte en volledige inspectie mogelijk te maken. Gelieve volgende (documenten) te voorzien:

  • Voorgaande inspectieverslagen en indienststelling (initiële controle).
  • Onderhoudsverslagen
  • Grondplannen met de inplanting van de brandhaspels (evacuatieplannen).

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.