Warmtekrachtkoppeling

Warmtekrachtkoppeling

Warmte-krachtkoppeling (WKK) of cogeneratie is het gebruik van de warmte die vrijkomt bij elektriciteitsopwekking (kracht). De energie afkomstig van een verbrandingsmotor of gasturbine wordt via een generator omgezet in elektriciteit en de warmte die daarbij vrijkomt gaat niet verloren, maar wordt lokaal nuttig gebruikt voor bijvoorbeeld productie van warm water, stoom of hete lucht.

Doordat deze op het aardgasnet en elektriciteitsnet is aangesloten gelden zowel de Belgische gasnormen als het AREI.

Deze valt afhankelijk van het vermogen (< of > dan 70kW) en de opstellingsplaats onder niet-huishoudelijke elektrische installatie en/of technische lokalen of stookplaatsen.

 

Warmtekrachtkoppeling

Periodiciteit en geldigheid

 • Elektrisch: 5-jaarlijks
 • Gas: Regelmatig / Dichtheidsonderzoek: periodieke controle volgens voorschriften verzekering of lokale wetgeving

 

Wet- en regelgeving

 • AREI 6.4 en 4.2.3.4
 • Gas: NBN/DTD B 61-002 of B 61-001
 • Gas: NBN D 51-003 en/of NBN D 51-004

Bijkomende informatie

Indien de WKK een elektrische vermogen (of gecombineerd decentrale productie-eenheden) hoger dan 30kW heeft, moet deze voorzien worden van een netontkoppelbord en dient er een C10/11 DNB controle uitgevoerd te worden.

Te voorzien door klant

 • één- of meerdraadsschema's
 • Situatieplan
 • tabel uitwendige invloeden
 • technische kenmerken van de WKK
 • isometrisch schema
 • eventueel Elgacert rapport

Specfieke informatie

Naast de algemene controles die uitgevoerd worden op de gasleidingen en toestellen, is het ook verplicht de gasinstallatie te controleren op specifieke eisen en voorschriften evenals het AREI Lokale besturen en diverse verzekeringen kunnen een dichtheidsonderzoek
verplichten. Bij het vermoeden van een gaslek door bijvoorbeeld gasgeur, kan een dichtheidsonderzoek uitsluitsel bieden.

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.