Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving geeft de toestand van een pand weer op een bepaald moment. Dat moment is meestal de dag van “intrede” of “uittrede” bij een huurovereenkomst of bij “aanvang en einde der werken” waarbij mogelijks schade kan optreden aan aanpalende panden. Van alle ruimtes en onderdelen worden duidelijke foto’s gemaakt en deze worden gedetailleerd beschreven. Bij verkoop of verhuur worden ook de meterstanden van gas, elektriciteit en water opgenomen.

Plaatsbeschrijving

Periodiciteit en geldigheid

  • Bij verhuur, verkoop of aanvag der werken

Wet- en regelgeving

  • Vlaanderen: BVR ter uitvoering Vlaams Woninghuurdecreet 07/12/2018
  • Brussel: decreet Brussel
  • Wallonië: devcreet Wallonië

Bijkomende informatie

Bij het verhuren van een pand is het belangrijk om wederzijdse rechten en plichten te kennen. Een onpartijdig opgestelde plaatsbeschrijving is belangrijk om eventuele schade te kunnen bewijzen bij het einde van een huurovereenkomst of bij werken.

Bij geschillen die voor de rechtbank komen, zal de vrederechter een uitspraak doen op basis van de vaststellingen in de plaatsbeschrijving. 

Te voorzien door klant

Het is belangrijk dat alle te onderzoeken ruimten vrij en toegankelijk zijn om een vlotte en volledige inspectie mogelijk te maken. Gelieve volgende (documenten) te voorzien:

  • Bouwplannen.
  • Infofiches en facturen van toestellen en materialen.
  • Bestekken van uitgevoerde werken.
  • Facturen die dateren van tijdens het bouwproces.
  • Relevante info over de opbouw van het pand.

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.