Binneninstallaties

Binneninstallaties

De meeste woningen in België zijn voorzien van een gasinstallatie. Elke nieuwe aardgasinstallatie (of LPG - propaan, butaan) kleiner dan 70 kW of aanpassing/uitbreiding dient onderworpen te worden aan een gaskeuring. Installaties die verouderd zijn of gebreken vertonen, brengen risico's zoals brand of explosiegevaar met zich mee. Een foutief geïnstalleerde rookgasafvoer kan bovendien leiden tot CO-intoxicatie. Om dit te voorkomen is een gaskeuring van groot belang.

Binneninstallaties

Periodiciteit en geldigheid

  • Regelmatig
  • Dichtheidsonderzoek: periodieke controle volgens voorschriften verzekering of lokale wetgeving

 

Wet- en regelgeving

  • KB 28/04/2017 (CODEX)
  • KB 28/06/1971 - NBN D 51-003
  • NBN D 51-004 - NBN D 51-006
  • NBN/DTD 61-002

Bijkomende informatie

Een conforme gaskeuring is van essentieel belang voor een brandverzekering en andere belangrijke verplichtingen. In een gasinstallatie mogen enkel en alleen veilige machines, toestellen en leidingen aangewend worden. Dit wil zeggen dat ze moeten gebouwd zijn volgens de regels van goed vakmanschap en dat ze in geval van foutloze installatie en onderhoud, en toepassing volgens hun bestemming, zowel de veiligheid van personen als het behoud van goederen niet in gevaar mogen brengen.

Ook het opendraaien van een gasteller en een dichtheidsonderzoek, zijn diensten die ACEG kan leveren. Een dichtheidsproef wordt steeds uitgevoerd tijdens de indienstelling van uw gasinstallatie. Indien alles conform is, kan ACEG in opdracht van de lokale distributienetbeheerder (DNB) de gasmeter openzetten.

Te voorzien door klant

Het is belangrijk dat alle te onderzoeken ruimten vrij en toegankelijk zijn om een vlotte en volledige inspectie mogelijk te maken.

Voor het openen van een gasmeter moet de installatie beschikken over een geldig Elgacert document. Dit document kan door de installateur of de eigenaar opgesteld worden.

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.