Brandveiligheid

Verlichting

Een brand in een gebouw, voor zowel residentiële als niet-residentiële doeleinden, kan snel erge gevolgen hebben. Gebouwtechnische maatregelen om een beginnende brand makkelijk te detecteren en om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken, zijn dan ook van onschatbare waarde. Tegelijkertijd bepaal je organisatorisch een aantal acties om de materialen maar vooral de mensen in het gebouw veilig te stellen.

 

Brandveiligheid

Bijkomende informatie

De risicoanalyse brand is de basis voor een veiliger gebouw.

Van hieruit worden voorstellen geformuleerd voor technische aanpassingen. Ook het interne noodplan, het interventiedossier voor de hulpdiensten, evacuatie- en signalisatieplannen, kortom je volledige brandpreventiedossier, zijn hierop gebaseerd.

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.