Drinkwater

Drinkwater

Water is essentieel in het dagdagelijkse leven. Een drinkwaterinstallatie is een kwaliteitscontrole van de waterinstallatie. Dit om te vermijden dat een slechte aansluiting ervoor kan zorgen dat het water binnen de insallatie vervuild kan worden.

Een waterkeuring zorgt ervoor dat het water uit een waterinstallatie niet kan terugstromen naar het openbaar waternetwerk. Er wordt ook gekeken of de installatie veilig is en of het water gezond is voor gebruik.

Drinkwater

Periodiciteit en geldigheid

  • België: om de 6 of 10 jaar 
  • Luxemburg: om de 5 of 10 jaar 

Wet- en regelgeving

  • Algemeen waterverkoopreglement

Bijkomende informatie

Een inspecteur van ACEG kijkt na of de installatie conform is op het vlak van aansluiting en gebruik. Tijdens deze keuring wordt gecontroleerd dat het water niet kan terugstromen naar het openbaar waternetwerk, dat afvalwater of ketelwater niet kan terugstromen naar de binneninstallatie, dat de waterstromen gescheiden zijn, dat alles volgens de geldende voorschriften geïnstalleerd is en dat de verschillende waterstromen juist gebruikt worden.

Te voorzien door klant

Het is belangrijk dat alle te onderzoeken ruimten vrij en toegankelijk zijn om een vlotte en volledige inspectie mogelijk te maken. Het is verplicht om volgende documenten aan te leveren:

  • Inventaris van aangesloten toestellen van het systeem dat gekeurd moet worden
  • Stavingsdocumenten van deze toestellen (facturen, technische fiches, foto’s, etc.)
  • Uitvoeringsplan van het systeem dat gekeurd dient te worden

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.