EPC

EPC

Een energieprestatiecertificaat, kortweg EPC, geeft inzicht in de energieprestatie van een gebouw of een gebouweenheid. Het EPC geeft aanbevelingen om de energieprestatie van de gebouwschil en de installaties te verbeteren. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met het beschermde volume van een gebouw of gebouweenheid. Energie-efficiënte schildelen en technische installaties worden eveneens in de kijker gezet. Het resultaat van een EPC is de “energiescore” van een gebouw.

EPC

Periodiciteit en geldigheid

  • 10-jaarlijks

Wet- en regelgeving

  • Vlaanderen: Energiebesluit en -decreet
  • Brussel: Besluit 17/02/2011
  • Wallonië: BWO 03/12/2009

Bijkomende informatie

In het kader van labelpremies vragen de kredietinstellingen eerst een EPC voor aanvang der werken op te maken alvorens deze werken uit te voeren. Na beëindiging van de werkzaamheden, kan er een nieuw EPC opgemaakt worden met een geoptimaliseerde energiescore.

Bij de verkoop of verhuur van uw woning of appartement heeft u verplicht een EPC-label nodig. Bij verkoop moet dit label bovendien na 2019 opgemaakt zijn om geldig te zijn.

Daarnaast is het sinds 2022 verplicht een EPC te hebben voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (EPC GD). Dit certificaat geeft potentiële huurders of kopers informatie over de energiezuinigheid van het pand.

Te voorzien door klant

Het is belangrijk dat alle te onderzoeken ruimten vrij en toegankelijk zijn om een vlotte en volledige inspectie mogelijk te maken. Indien dit niet het geval is, kan dit leiden tot een verplichte hercontrole. Het is eveneens verplicht om het document "Aanstiplijst EPC" in te vullen.

Dit document bevat een opsomming van alle aanvaardbare bewijsstukken door het VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap). Geldige bewijsstukken zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

  • Bouwplannen: getekend door architect en goedgekeurd door overheid.
  • Lastenboek: getekend door aannemer en bouwheer en onderdeel vormend van een aannemingsovereenkomst.
  • Facturen van aannemers of bouwmaterialen: vermelding adres plaatsbezoek.
  • Technische fiches: ter plaatse vaststellen dat de installatie en bouwmaterialen aanwezig zijn.
  • Vorig opgemaakt EPC of EPB-verslag: enkel geldig indien het adres overeenstemt.

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.