Brand

Brand

Brand

Een brand betekent in veel gevallen ernstige schade, zowel materieel als menselijk. Om het risico op een brand zoveel mogelijk te beperken bent u verplicht om uw branddetectie-installatie en brandbestrijdingsmiddelen in uw bedrijf te laten keuren door een erkend controleorganisme. Belangrijk is ook dat alles werkt bij een elektriciteitsonderbreking.

Detectie

Branddetectiesystemen detecteren rook, vuur of koolmonoxide waarna de brandalarmsystemen automatisch of handmatig in werking treden. Om de werking na te gaan, worden periodieke controles uitgevoer, waarbij we twee types controles onderscheiden: een controle volgens goede werking (werken de systemen naar behoren?) en een controle volgens norm (wordt er voldaan aan de wet- en regelgeving?).

Blussystemen

Ontstaat er brand in een gebouw? Dan zijn er verschillende blusmiddelen en -systemen die in werking kunnen treden. De meest gekende is de brandblusser. Als aanvulling op de gewone brandblussers, vind je in veel gebouwen ook brandslanghaspels. Deze worden tijdens de periodieke keuring gecontroleerd op functionaliteit en toegankelijkheid.

Veiligheids- en noodverlichting

De noodverlichting speelt een levensbelangrijke rol bij evacuatie, zowel bij brand als bij minder accute situaties. Alle nood- en veiligheidsverlichting is onderworpen aan een periodieke controle om de goede werking te garanderen. 

Sprinklerinstallaties

Sprinklerinstallaties kunnen de gevolgen van brand drastisch verminderen aangezien ze water verspreiden als het thermisch element brand en rook signaleert. Deze installaties zijn in vele gevallen wettelijk verplicht in (grote) gebouwen. Om de goede werking van deze systemen te garanderen, werd de norm "NBN EN 12845:2015+A1:2020” opgesteld. Deze norm legt periodieke inspecties en onderhouden op.

Brandveiligheid

Een brand in een gebouw, voor zowel residentiële als niet-residentiële doeleinden, kan snel erge gevolgen hebben. Gebouwtechnische maatregelen om een beginnende brand makkelijk te detecteren en om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken, zijn dan ook van onschatbare waarde. Tegelijkertijd bepaal je organisatorisch een aantal acties om de materialen maar vooral de mensen in het gebouw veilig te stellen

Brandhaspels en hydranten

Brandslanghaspels en hydranten worden gebruikt als aanvulling op brandblussers en zijn essentieel om brand te bestrijden. Daarom worden brandhaspels gecontroleerd op zowel functionaliteit als toegankelijkheid. Om ervoor te zorgen dat de brandhaspels in een goede staat van werking zijn wanneer ze in geval van nood moeten worden gebruikt, is een periodieke controle door een bevoegd persoon of een erkende organisatie verplicht

We branden van verlangen om je te ondersteunen.

Laat u bijstaan door deskundigen en geniet van de snelle, efficiënte en volledig digitale service van SPOQ en partners. Vraag uw keuringen makkelijk aan via het platform.