Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid

Hoe groter en complexer een gebouw of project, hoe meer nood er is aan een duidelijk veiligheidsbeleid en bijhorende veiligheidsmaatregelen. Of het nu gaat om veiligheidscoördinatie, machineveiligheid of het opstellen van een explosieveiligheidsdocument, allen zijn ze van groot belang om de veiligheid te garanderen.  

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie is verplicht bij alle bouwplaatsen waar meer dan één aannemer aan het werk zal zijn, ongeacht of deze gelijktijdig aanwezig zijn op de werf. Een veiligheidscoördinator voorziet de aannemer van advies om veiligheidsrisico’s te beperken of te vermijden. 

CE Compliance

Een CE-markering op een product geeft aan dat het product aan alle wettelijke verplichtingen betreffende veiligheid, gezondheid en milieubescherming voldoet. Het product mag zonder problemen verkocht en gebruikt worden binnen de Europese Economische Ruimte (EER). 

Risicoanalyse

Elke werkgever is verantwoordelijk voor de structurele planmatige aanpak van preventie door middel van de implementatie van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Bij de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het dynamisch risicobeheersingssysteem houdt de werkgever rekening met de aard van de activiteiten en de specifieke risico’s eigen aan die activiteiten evenals met de specifieke risico’s die eigen zijn aan bepaalde groepen werknemers.

ATEX

Stof en/of gas in de juiste mengverhouding kan een explosieve atmosfeer vormen. Een explosieveiligheidsdocument, waarvan een ATEX-zonering onderdeel is, is bij wet verplicht voor alle bedrijven waar brandbare (vloei)stoffen aanwezig zijn. In dit document zijn alle maatregelen opgenomen die worden getroffen om explosiegevaar tegen te gaan. 

Machineveiligheid

Machines en installaties moeten aan bepaalde veiligheidsnormen voldoen om de veiligheid van werknemers en de omgeving te garanderen. Machines worden onderworpen aan een grondige risicoanalyse waaruit bepaalde preventiemaatregelen en richtlijnen voortvloeien. Bij het gebruik van een machine is steeds een indienststellingsverslag noodzakelijk. 

Safety first, SPOQ helpt je graag

Laat u bijstaan door deskundigen en geniet van de snelle, efficiënte en volledig digitale service van SPOQ en partners. Vraag uw keuringen makkelijk aan via het platform.