Overstromingsdeskundige

Overstromingsdeskundige

Vastgoed in overstromingsgevoelig gebied krijgt sinds 1 januari 2023 een apart gebouw- en perceelscore. Die G- en P-score tonen de kans op overstromingen. Voor verkopers en verhuurders geldt een informatieplicht om de scores aan mogelijke kopers of huurders bekend te maken. Om de overstromingsscores te actualiseren kunnen ze voortaan een deskundige overstromingsattestinschakelen.

 

Overstromingsdeskundige

Periodiciteit en geldigheid

  • Op verzoek
  • Aanbevolen bij bouw- en verbouwwerken, (ver)koop en (ver)huur van een pand

Wet- en regelgeving

  • Coördinatiecommissa integraal waterbeleid (informatieplicht overstromingen)

Bijkomende informatie

De informatieplicht overstromingsgevoeligheid moet gerespecteerd worden bij de overdracht van onroerend goed. Het kan zijn dat de automatisch berekende overstromingsscore een grotere kans op overstromingen betekent dan er in realiteit is, rekening houdend met bijvoorbeeld de bouwwijze van een gebouw. Het attest biedt dan de mogelijkheid om te verduidelijken in de informatieplicht dat het gebouw of het perceel minder vaak zal overstromen.

Te voorzien door klant

Het is belangrijk dat alle te onderzoeken ruimten vrij en toegankelijk zijn om een vlotte en volledige inspectie mogelijk te maken. 

De klant dient de volgende documenten te voorzien: 

  • Alle beschikbare informatie omtrent het perceel en/of gebouw
  • (Ver)bouwplannen, data van recente overstromingen...

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.