Veiligheids- en noodverlichting

Verlichting

Veiligheids -en noodverlichting is belangrijk om in geval van brand, rook of tijdens een spanningsonderbreking veilig te kunnen evacueren. Er bestaan 2 controles: "controle volgens goede werking" en "controle volgens norm".

Een periodieke controle volgens goede werking mag uitgevoerd worden door een bevoegd persoon. Deze controle bevat geen lux-metingen of nazicht van het aantal veiligheidsverlichtingen. Om deze zaken na te gaan bestaat een controle volgens de norm “EN 1838”.

Verlichting

Periodiciteit en geldigheid

  • Regelmatige controle door een bevoegd persoon
  • Jaarlijks verplichte controle door erkend keuringsorganisme

Wet- en regelgeving

  • Diverse (o.a. CODEX, EN 50172, EN 1838, NBN C 71- 100)

  • Brussel: Bouwverordening

Bijkomende informatie

Nood- en veiligheidsverlichting zijn belangrijke veiligheidssystemen in een gebouw, zeker op plaatsen waar veel personen tegelijkertijd aanwezig zijn. De nood- en veiligheidsverlichting zal niet alleen in geval van brand of rookhinder belangrijk zijn, maar ook tijdens een spanningsonderbreking, om veilige evacuatie mogelijk te maken.

Zelfs wanneer er geen noodsituatie heerst kan er snel paniek uitbreken wanneer het donker is. Daarom is het belangrijk dat de werking ervan periodiek gecontroleerd wordt.

Te voorzien door klant

Het is belangrijk dat alle te onderzoeken ruimten vrij en toegankelijk zijn om een vlotte en volledige inspectie mogelijk te maken.

Gelieve volgende documenten te voorzien:

  • Voorgaande inspectieverslagen en indienststelling (initiële controle).
  • Grondplannen met de inplanting van de verlichtingstoestellen.
  • Technische fiches van de verlichtingstoestellen.
  • Evacuatieplannen.

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.