Energie

Energie

Energie

De overheid legt steeds strengere regels op omtrent de energieprestaties van gebouwen. Het meest gekende is het EPC, het certificaat dat de energiescore van een pand weergeeft. Maar er zijn ook tal van andere keuringen, inspecties en onderzoeken die problemen en oplossingen in kaart brengen.

EPB

Het EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat) is een uitvoerige beschrijving van alle materialen en installaties die gebruikt zijn bij een nieuwbouw of verbouwing. Het gaat na in hoeverre een project, woning of gebouw overeenstemt met de geldende energienormen. Een EPB-verslaggever geeft advies om aan deze energienormen te voldoen.

EPC

Het EPC (Energieprestatie certificaat) is een document dat informatie geeft over de energiezuinigheid van een woning of pand. Het informeert potentiële kopers of huurders over de energiescore van een woning. De exacte waarde wordt bepaald door bewijsmateriaal dat verzameld of aangeleverd wordt. Sinds 1 januari 2024 wordt de EPC-regelgeving verder uitgebreid en is een EPC nu ook verplicht voor gemeenschappelijke delen. 

Blowerdoor

Een blowerdoortest met lekopsporing is de ideale methode om de luchtdichtheid van uw gebouw te meten. Met deze luchtdichtheidstest ontdekt u hoeveel lucht er uit uw gebouw weglekt en op welke plekken dit gebeurt. Zo kunt u gericht naar een oplossing zoeken. De experts van ACEG Energy helpen u graag om met behulp van deze blowerdoortest uw gebouw energiezuiniger te maken.

Ventilatie

In het kader van de regelgeving betreffende energieprestatie en binnenklimaat (EPB) legt de overheid steeds strengere voorwaarden op voor efficiënte ventilatie in residentiële en niet-residentiële gebouwen. Ventilatie gaat immers hand in hand met een conform geïsoleerde buitenschil en een efficiënte verwarming. Elke bouwheer moet aan de hand van een deskundig ventilatieverslag kunnen aantonen dat een project voldoet aan de geldende energienormen.

Thermografie

Thermografie is de techniek waarbij met infraroodcamera’s zonnepanelen gecontroleerd worden op fabricage- en montagefouten. De levensduur wordt gemaximaliseerd en er wordt gezorgd dat de panelen optimaal renderen. Voor deze inspecties worden drones ingezet zodat een inspecteur het dak niet manueel moet betreden. 

Destructief onderzoek EPC

Vaak voldoen EPC’s niet aan de verwachtingen van klanten. Zij beschikken niet altijd over de nodige bewijsstukken om tot een correct EPC te komen. Een correct EPC is echter noodzakelijk om de correct waarde van een woning te bepalen.

Ontdek ons aanbod

Laat u bijstaan door deskundigen en geniet van de snelle, efficiënte en volledig digitale service van SPOQ en partners. Vraag uw keuringen makkelijk aan via het platform.