Elektriciteit

Elektriciteit

Elektriciteit

Elektrische installaties worden op regelmatige basis onderworpen aan een (veiligheids)controle. De controles zijn belangrijk om een goede werking te garanderen en risico’s te beperken. 

Huishoudelijke installaties

Elke woning is voorzien van een elektrische installatie. Installaties die verouderd zijn of gebreken vertonen, brengen risico's zoals kortsluiting, elektrocutie of brand met zich mee. Om dit te beperken is een elektrische keuring volgens het AREI van groot belang. AREI Boek 1 heeft als doel voorschriften te bepalen aangaande de keuze van: materieel, uitvoering, bescherming, gebruik en de controle van de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Ook de verzwaring van een installatie valt hieronder.

 

Huishoudelijke installaties

Niet-huishoudelijke installaties

Wanneer een installatie zich in industriële gebouwen, magazijnen, restaurants of winkels, dan spreken we van een niet-huishoudelijke installatie. Bij elektrische hoogspanningsinstallaties is de spanning hoger dan 1000V wisselspanning en 1500V gelijkstroom. In de meeste gevallen denken we hierbij aan hoogspanningscabines. Er zijn echter ook grote industriële toepassingen die door hoogspanning worden aangedreven. Het is daarom van belang dat deze installaties regelmatig worden gekeurd om een veilige werking te kunnen garanderen. Daarnaast geven sommige verzekeringsmaatschappijen een korting op de premie indien u een keuring of attest kan voorleggen.

Niet-huishoudelijke installaties

Laadpalen, zonnepanelen en thuisbatterijen

Laadpalen, zonnepanelen en/of thuisbatterijen moeten correct geplaatst worden volgens de voorschriften van de fabrikant. Dit wordt beschouwd als een belangrijke uitbreiding van een elektrische installatie. Bij een belangrijke uitbreiding, zoals de installatie van laadpalen, zonnepanelen en/of thuisbatterijen, is een elektrische keuring verplicht volgens AREI Boek 1. Er moet gecontroleerd worden of de correcte beveiligingen geïnstalleerd zijn.

Zonnepanelen

Conformiteit

Elektrische installaties zijn pas conform als voldaan is aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Opmaak elektrische schema's

Elke vastgoedtransactie gaat gepaard met het uitvoeren van een elektrische keuring. Om een conform attest van de woning te bekomen dienen de elektrische schema’s aanwezig te zijn

Opmaak elektrische schema's

Geen vonken en vuur met SPOQ

Laat u bijstaan door deskundigen en geniet van de snelle, efficiënte en volledig digitale service van SPOQ en partners. Vraag uw keuringen makkelijk aan via het platform.