Management systemen

Management systemen

Een managementsysteem is een opsomming van gemaakte beleidsafspraken, op te stellen documenten en te nemen maatregelen volgens bepaalde normen. Het wordt gebruikt door grote, middelgrote en kleine bedrijven die baat hebben bij een gestructureerd systeem. 

Management systemen

Bijkomende informatie

De verschillende normen bevatten allen een set basisregels voor een geslaagd managementsysteem of het nu gaat over het managen van kwaliteit, milieu, veiligheid of de integratie van de verschillende domeinen. Dit alles vertrekt vanuit de interne bedrijfsprocessen en de focus ligt op het continu verbeteren door het goed beheersen van die eigen processen. Een goed geolied managementsysteem is goed voor het eigenbelang en in het belang van de stakeholders.

 

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.