Machineveiligheid

Machineveiligheid

Machines en installaties moeten aan bepaalde veiligheidsnormen voldoen om de veiligheid van werknemers en de omgeving te garanderen. Machines worden onderworpen aan een grondige risicoanalyse waaruit bepaalde preventiemaatregelen en richtlijnen voortvloeien. Bij het gebruik van een machine is steeds een indienststellingsverslag noodzakelijk. 

 

Machineveiligheid

Bijkomende informatie

Een dynamisch risicobeheersysteem is de basis van uw welzijnsbeleid. Het opstellen van een duidelijke risicoanalyse, gekoppeld aan preventiemaatregelen (volgens prioriteit) is één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, stap tot een duurzaam preventiebeleid.

Het aankoopbeleid voor arbeidsmiddelen (bvb. machines, PBM’s…) binnen uw organisatie wordt vertaald in het proces van de ‘drie groene lichten’. Na het voltooien van het eerste groene licht (opmaak bestelbon + eisen) en het tweede groen licht (controle conformiteit na levering) is het de taak van de interne dienst (of een externe deskundige) om het indienststellingsverslag op te maken (derde groene licht). 

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.