Labo

Labo

Om een correcte analyse te maken van een mogelijks asbesthoudend materiaal, dient er eerst een staalafname te gebeuren. Het staal wordt nadien uitgebreid onderzocht in een asbestlabo waarna bepaald wordt of het asbesthoudend is of niet. Dit onderzoek gebeurt met polarisatiemicroscopie. 

Labo

Luchtmetingen

Het inademen van asbestvezels is uiterst gevaarlijk en kan leiden tot verschillende kankers. Om de veiligheid van medewerkers te garanderen, is het belangrijk om luchtmetingen uit te voeren.

Tijdens de luchtmetingen wordt er nagegaan hoe hoog de concentratie aan vezels in de lucht is. De bekomen resultaten worden getoetst aan de wettelijk bepaalde grenswaarden. Zo kan er bepaald worden welke maatregelen getroffen moeten worden om veilig te werk te gaan. 

De luchtmetingen zijn wettelijk verplicht voor iedereen die asbesthoudende materialen verwijdert of eraan blootgesteld wordt op de werkplek. Zo kan de veiligheid op de werkplek gegarandeerd worden. 

Asbestidentificatie

Om vast te stellen of materialen asbesthoudend zijn, is het nemen en analyseren van een materiaalmonster noodzakelijk. Een identificatie van asbest in materialen kan enkel met behulp van microscopische technieken. 

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.