Asbestinventaris

Asbestinventaris

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Het doel van een asbestinventaris is om werknemers niet onbeschermd in aanraking te laten komen met asbest. Het is een inventaris van asbesthoudende materialen in een gebouw of werkzone en geeft advies om asbest veilig te beheren of te verwijderen.

In principe mag een werkgever (ondersteund door preventieadviseur) dit zelfopstellen. In de praktijk is het aangeraden om dit te laten uitvoeren door een gecertificeerd deskundige.

Asbestattest

Periodiciteit en geldigheid

  • Jaarlijkse actualisatie verplicht door werkgever indien asbest in een gebouw aanwezig.
  • Verplicht bij asbestverwijdering of sloopwerkzaamheden.

Wet- en regelgeving

  • KB 28/04/2017 (CODEX)

Bijkomende informatie

Er zijn twee soorten asbestinventarissen: een destructieve en een niet-destructieve asbestinventaris.

Een destructieve asbestinventaris wordt opgesteld voor het uitvoeren van onderhouds- of renovatiewerken. Het beschrijft alle asbesthoudende materialen die in het gebouw aanwezig zijn. Dankzij deze inventaris kunnen deze materialen veilig en selectief weggehaald worden alvorens bepaalde werken aan te vatten. Zo komen werknemers niet onbeschermd in contact met asbest of komt asbest niet in sloopafval terecht.

Een niet-destructieve asbestinventaris of visuele inventaris beschrijft enkel rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van een gebouw. Tijdens deze inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen.

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.