Liften

Liften

Personenliften zijn quasi in alle (grote) gebouwen met meerdere verdiepen aanwezig. Veel mensen gebruiken deze dagelijks dus is het belangrijk om een goede en veilige werking van liften na te streven. Om de veiligheid van gebruikers, onderhoudstechniekers, inspecteurs, etc. te verzekeren, moeten liften aan een aantal technische eisen voldoen. Deze kunnen gecontroleerd worden door zowel een bevoegd persoon als een erkend organisme.

Liften

Bijkomende informatie

Installateurs mogen enkel liften plaatsen die CE conform zijn. Fabrikanten en distributeurs van veiligheidscomponenten voor liften mogen enkel conforme componenten in de handel brengen en verdelen. Nadien zal een externe dienst voor technische controles (EDTC), zoals ACEG, de lift in zijn geheel op basis van de van toepassing zijnde wetgeving. De beheerder zorgt ervoor dat de ter beschikking gestelde lift onder de voorzienbare gebruiksvoorwaarden geen gevaar oplevert voor de veiligheid van de gebruikers.

Te voorzien door klant

Het is belangrijk dat de te keuren materialen klaar liggen om vrijgegeven te worden aan de inspecteur. Gelieve volgende (documenten) te voorzien:

  • Voorgaande inspectieverslagen.
  • Technische fiche van het te keuren object.
  • Conformiteit CE.

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.