Destructief onderzoek EPC

Destructief onderzoek EPC

Vaak voldoen EPC’s niet aan de verwachtingen van klanten. Zij beschikken niet altijd over de nodige bewijsstukken om tot een correct EPC te komen. Een correct EPC is echter noodzakelijk om de correct waarde van een woning te bepalen.

 

Destructief onderzoek EPC

Hoe verloopt het onderzoek?

  • Er wordt een afspraak vastgelegd.
  • De techniekers komen ter plaatse en verzamelen alle nodige gegevens om een correcter EPC te bekomen.
  • Indien er voor het verzamelen van het bewijsmateriaal op- of afgebroken moet worden, wordt dit ook meteen hersteld.
  • Alle bewijsstukken worden verzameld in een digitaal raadpleegbaar dossier dat aan de EPC-inspecteur wordt overgemaakt

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.