Ketens

Ketens

Onder ketens definiëren we alle groothandel en winkelcentra met een aanbod gaande van voedingwaren tot bouwmaterialen en brandstoffen. Dankzij uitgebreide partnerships kan SPOQ instaan voor kwaliteit en veiligheid in de vorm van technische inspecties, raadgevingen of andere expertise.