RESCert warmtepompen

RESCert warmtepompen

Een RESCertkeuring is verplicht voor het aanvragen van premies voor de installatie van warmtepompen. Bij deze inspectie wordt nagegaan of de installatie geplaatst is volgens goed vakmanschap. Dit betekent: correcte opstelling van de installatie, warmteverlies berekening, gebruik van juiste materialen, warmteverliesberekeningen, etc.

RESCert warmtepompen

Periodiciteit en geldigheid

  • Het huidige premiestelsel voor warmtepompen.
  • Van toepassing in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Wet- en regelgeving

  • Europese richtlijn hernieuwbare energie (2009/28/EG)
  • Richtlijn (EU) 2018/2001

Bijkomende informatie

Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest hebben een systeem opgezet dat gericht is op het opleiden en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs. De tijdelijke vereniging RESCert werd opgericht om de certificaataanvragen van de installateurs in de drie Gewesten te beheren.

Deze certificaten zijn noodzakelijk voor het aanvragen van premies in het huidige premiestelsel. Elke eigenaar en investeerder komt in aanmerking voor een premie voor het plaatsen van een nieuwe warmtepomp.

Te voorzien door klant

Het is belangrijk dat alle te onderzoeken ruimten vrij en toegankelijk zijn om een vlotte en volledige inspectie mogelijk te maken. Indien dit niet het geval is, kan dit leiden tot een verplichte hercontrole. Gelieve minstens volgende documenten te voorzien:

  • Technische fiche van de (componenten van de) installatie
  • Europees productlabel van de warmtepomp
  • Reeds ingevulde "attest van de aannemer"

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.