Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie TMB

Een veiligheidscoördinator dient aangesteld te worden voor alle bouwplaatsen waar meer dan één aannemer aan het werk zal zijn, ongeacht of deze aannemers gelijktijdig op de werf komen. Naarmate het aantal betrokken partijen op de werf stijgt, groeit ook de complexiteit en het aantal interactierisico’s. Het is aan de veiligheidscoördinator om de opdrachtgever bij te staan in de ontwerpfase met advies over de voorgestelde methodes van werken van de aannemers en om de daaruit volgende coördinatierisico’s te beheersen.

Veiligheidscoördinatie TMB

Bijkomende informatie

Eén van de belangrijkste taken van de veiligheidscoördinator is het coördineren van risico's als gevolg van:

  • De aard van het bouwwerk;
  • De interactie tussen verschillende aannemers;
  • De opeenvolging van werkzaamheden;
  • De inwerking van installaties of activiteiten in de nabijheid van het bouwwerk;
  • De uitvoering van toekomstige (onderhouds)werkzaamheden.

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.