Banddetectie

Branddetectie

Branddetectie en brandmeldsystemen zijn preventieve maatregelen om de gevolgen van brand drastisch te verminderen. Er bestaan 2 controles: "controle volgens goede werking" en "controle volgens norm". Om een correcte werking te beogen, is het belangrijk dat de goede werking ervan jaarlijks gecontroleerd wordt.

Detectie

Periodiciteit en geldigheid

  • Controle volgens goede werking jaarlijks
  • Controle volgens norm regelmatig door een bevoegd persoon én driejaarlijks door een erkend keuringsorganisme

Wet- en regelgeving

  • NBN S21-100-1

Bijkomende informatie

Brandalarmsystemen waarschuwen wanneer rook, brand, koolmonoxide of andere brandgerelateerde noodsituaties worden gedetecteerd. Deze alarmen kunnen automatisch worden geactiveerd door rook- en hittemelders of kunnen ook worden geactiveerd via handmatige activeringsapparaten zoals handmatige brandmelders. Deze systemen zorgen ervoor dat er in geval van brand tijdig overgegaan kan worden tot evacuatie of dat het mogelijk is om een beginnende brand te doven.

 

Te voorzien door klant

Het is belangrijk dat alle te onderzoeken ruimten vrij en toegankelijk zijn om een vlotte en volledige inspectie mogelijk te maken. Omdat er tijdens deze controle alarmen gesimuleerd worden, is het belangrijk om eventuele koppelingen met alarm- en/of brandalarmcentrales mee te delen.

Verder dienen volgende documenten voorzien te worden: 

  • Voorgaande inspectieverslagen en indienststelling (initiële controle).
  • Grondplannen met de inplanting van de componenten.
  • Technische fiches van de gebruikte componenten en materialen.

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.