Huishoudelijke installaties

Huishoudelijke installaties

Elke woning is voorzien van een elektrische installatie. Installaties die verouderd zijn of gebreken vertonen, brengen risico's zoals kortsluiting, elektrocutie of brand met zich mee. Om dit te beperken is een elektrische keuring volgens het AREI van groot belang. AREI Boek 1 heeft als doel voorschriften te bepalen aangaande de keuze van: materieel, uitvoering, bescherming, gebruik en de controle van de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Ook de verzwaring van een installatie valt hieronder.

Huishoudelijke installaties

Periodiciteit en geldigheid

  • 25-jaarlijks
  • Bij verkoop: 25-jaarlijks (indien conform) of 18 maanden (indien niet conform)

Wet- en regelgeving

  • AREI Boek 1

Bijkomende informatie

Een conforme elektrische keuring is van essentieel belang voor een brandverzekering en andere belangrijke verplichtingen. In een elektrische installatie mogen enkel en alleen veilige elektrische machines, toestellen en leidingen aangewend worden. Dit wil zeggen dat ze moeten gebouwd zijn volgens de regels van goed vakmanschap. In geval van een foutloze installatie/onderhoud en toepassing volgens hun bestemming, zowel de veiligheid van personen als het behoud van goederen niet in gevaar mogen brengen.

Te voorzien door de klant

Het is belangrijk dat alle te onderzoeken ruimten vrij en toegankelijk zijn om een vlotte en volledige inspectie mogelijk te maken. Gelieve volgende (documenten) te voorzien:

  • Voorgaande inspectieverslagen en indienststelling (initiële controle).
  • Eéndraadschema van de elektrische installatie.
  • Situatieplannen van de elektrische installatie.
  • Documenten met uitwendige invloedsfactoren indien van toepassing

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.