Roltrappen

Roltrappen

Roltrappen zijn hefwerktuigen en vallen bijgevolg onder de regelgeving van het ARAB. Bijgevolg zijn deze toestellen onderhevig aan een verplichte keuring door een Erkende Dienst voor Technische Controles (EDTC). Om de veiligheid te verzekeren, moeten roltrappen aan een aantal technische eisen voldoen. Zowel een keuring voor ingebruikname (insdienststelling) als op periodieke basis is wettelijk verplicht.

Roltrappen

Bijkomende informatie

Volgens de Codex moet elk hefwerktuig dat bestemd is of voorzien is om lasten te vervoeren boven of in de nabijheid van personen gekeurd worden door een erkend organisme. Ook roltrappen vallen onder deze regelgeving. De kabels, kettingen, haken, stangen, schijven, zwengels, remmen, slagnokken etc. moeten ten minste om de drie maanden onderzocht worden.

Te voorzien door klant

Het is belangrijk dat de te keuren materialen klaar liggen om vrijgegeven te worden aan de inspecteur. Gelieve volgende (documenten) te voorzien:

  • Voorgaande inspectieverslagen.
  • Technische fiche van het te keuren object.
  • Conformiteit CE.

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.