Laadpalen, zonnepanelen en thuisbatterijen

Laadpalen, zonnepanelen en thuisbatterijen

Laadpalen, zonnepanelen en/of thuisbatterijen moeten correct geplaatst worden volgens de voorschriften van de fabrikant. Dit wordt beschouwd als een belangrijke uitbreiding van een elektrische installatie. Bij een belangrijke uitbreiding, zoals de installatie van laadpalen, zonnepanelen en/of thuisbatterijen, is een elektrische keuring verplicht volgens AREI Boek 1. Er moet gecontroleerd worden of de correcte beveiligingen geïnstalleerd zijn.

Laadpalen, zonnepanelen en thuisbatterijen

Periodiciteit en geldigheid

  • 25-jaarlijks

Wet- en regelgeving

  • AREI Boek 1

Bijkomende informatie

Een conforme elektrische keuring is van essentieel belang voor een brandverzekering en andere belangrijke verplichtingen. In een elektrische installatie mogen enkel en alleen veilige elektrische machines, toestellen en leidingen aangewend worden. Dit wil zeggen dat ze moeten gebouwd zijn volgens de regels van goed vakmanschap en dat ze in geval van foutloze installatie en onderhoud, en toepassing volgens hun bestemming, zowel de veiligheid van personen als het behoud van goederen niet in gevaar mogen brengen.

Te voorzien door klant

Het is belangrijk dat alle te onderzoeken ruimten vrij en toegankelijk zijn om een vlotte en volledige inspectie mogelijk te maken. Gelieve volgende (documenten) te voorzien:

  • Het volledige elektrische dossier (ééndraadschema’s,
  • situatieplannen,...).
  • Productfiches van laadpaal, zonnepaneel en/of thuisbatterij.

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.