Risicoanalyse

Risicoanalyses

Elke werkgever is verantwoordelijk voor de structurele planmatige aanpak van preventie door middel van de implementatie van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Bij de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het dynamisch risicobeheersingssysteem houdt de werkgever rekening met de aard van de activiteiten en de specifieke risico’s eigen aan die activiteiten evenals met de specifieke risico’s die eigen zijn aan bepaalde groepen werknemers.

Risicoanalyses

Bijkomende informatie

Vanuit deze risicoanalyses worden er verschillende preventiemaatregelen gedefinieerd met oog voor de preventiehiërarchie, zodanig te voldoen aan de wettelijke verplichtingen maar ook een veilige werkplek te creëren en een heldere analyse voor te kunnen leggen aan de hiërarchische lijn. Belangrijke onderdelen hiervan zijn het verplichte jaaractieplan (JAP) en het Globaal Preventie Plan (GPP)

HAZOP methode

De HAZOP methode maakt gebruik van een gestructureerde brainstormbenadering: vanuit de ontwerpintenties van een installatie wordt nagedacht over alle mogelijke afwijkingen die kunnen optreden in de bedrijfsvoering, die kunnen leiden tot veiligheids- of operationele problemen. De kwaliteit van een HAZOP is volledig afhankelijk van de competenties van het team. 

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.