Asbestattest

Asbestattest

Het asbestattest is een maatregel van de Vlaamse overheid om tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig te maken. Het attest is een inventaris van asbesthoudende materialen die in een pand worden aangetroffen en vormt een advies over hoe deze materie veilig beheerd of verwijderd kan worden. Tijdens een niet-destructieve controle worden er stalen afgenomen die later in een labo onderzocht worden.

Asbestattest

Periodiciteit en geldigheid

  • 10 jaar geldig
  • 5 jaar indien ≥ 1 asbesthoudend materiaal met hoog risico

Wet- en regelgeving

  • VLAREMA 8
  • Verplicht bij verkoop van pand met bouwjaar < 2001

Bijkomende informatie

Bij het onderzoek naar asbest worden er minimaal 2 verplichte stalen genomen in iedere ruimte. DIt gebeurt op een niet-destructieve manier, wat betekent dat er geen schade zal zijn. 

Alle stalen worden door een erkend labo onderzocht. Na dit onderzoek wordt een risicobeoordeling gemaakt over de algemene toestand van het pand. 

Te voorzien door klant

Het is belangrijk dat alle te onderzoeken ruimten vrij en toegankelijk zijn om een vlotte en volledige inspectie mogelijk te maken. Indien dit niet het geval is, kan dit leiden tot een verplichte hercontrole.

Het is eveneens verplicht om het document "Opdrachtformulier opmaak van een asbestinventaris voor een asbestattest" in te vullen. Dit document dient voor de aanvang van de inspectie ter beschikking te worden gesteld van de asbestdeskundige.

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.