Asbest

Asbest

Asbest? Da's niet best!

Het inademen van asbestvezels is uiterst gevaarlijk en kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen. Daarom is het belangrijk om voorzichtig om te gaan met asbesthoudend materiaal en om deze op een veilige manier te verwijderen. 

Asbestattest

Om de hoeveelheid asbest drastisch te verminderen, heeft de Vlaamse overheid een afbouwbeleid opgesteld om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. Het attest is een inventaris van alle asbesthoudende materialen die in een pand worden aangetroffen. Voor elk asbesthoudend materiaal moet een advies worden opgesteld door een gecertificeerd deskundige over hoe deze materie veilig beheerd of verwijderd kan worden. 

Asbestattest

Asbestinventaris

Een asbestinventaris kan op twee verschillende manieren worden opgesteld, namelijk met een destructief of een niet-destructief onderzoek. Het inventaris beschrijft alle asbesthoudende materialen die aanwezig zijn in een gebouw, om ervoor te zorgen dat werknemers niet onbeschermd in contact komen met asbest of om te vermijden dat asbest tussen sloopafval terechtkomt bij (ver)bouwwerken.

Asbestinventaris

Meten is weten: luchtmetingen

Om na te gaan hoe hoog de concentratie vezels in de lucht is, worden er luchtmetingen uitgevoerd. De bekomen resultaten worden getoetst aan wettelijk bepaalde grenswaarden om zo te bepalen wat de verdere maatregelen zijn.

Meten is weten: luchtmetingen

Hulp nodig? Onze SPOQ experts staan klaar.

Met slechts enkele muisklikken heeft u uw asbestkeuringen ingepland via SPOQ. We helpen u graag verder.