Stookplaatsen

Stookplaatsen

Elke nieuwe stookplaats ≥ 70 kW en/of installatie > 100 mBar dient onderworpen te worden aan een gaskeuring. Naast de algemene controles die uitgevoerd worden op de gasleidingen en toestellen dient het stooklokaal ook te worden nagezien op specifieke eisen en voorschriften Hierdoor verkleint u het risico op ernstige gevolgen, zoals gaslekken, CO-

 

Stookplaatsen

Periodiciteit en geldigheid

  • Regelmatig
  • Voetbalstadia: jaarlijks

 

Wet- en regelgeving

  • NBN D51-003 (-004 en -006)
  • NBN B61-001 (-002) KB
  • 28/04/2017 (CODEX) KB
  • 28/06/1971 / KB 15/07/2013

Bijkomende informatie

Een conforme gaskeuring is van essentieel belang voor een brandverzekering en andere belangrijke verplichtingen. De gasinstallatie
dient altijd veilig te zijn opgebouwd volgens goed vakmanschap. ACEG inspecteert de volledige installatie van gasleiding tot toestellen en de ruimtes waarin deze zijn opgesteld, Na onze controle bent u zeker of uw installatie al dan niet gasdicht is en of u eventuele risico’s loopt.

Te voorzien door klant

Het is belangrijk dat alle te onderzoeken ruimten vrij en toegankelijk zijn om een vlotte en volledige inspectie mogelijk te maken.

  • isometrisch schema van de installatie
  • het al dan niet digitaal ELGACERT document
  • voorgaande keuringsattesten (periodiek)

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.