Sloopopvolging

Sloopopvolging

Het sloopvolgingsplan (SOP) beschrijft alle materialen die vrijkomen bij een sloop of renovatie. Speciale aandacht gaat naar gevaarlijke stoffen zoals asbest , teer of chroom VI en storende stoffen zoals glas en cellenbeton. Het sloopvolgingsplan kan als basis dienen voor het sloopbestek. Het sloopvolgingsplan is een onderdeel van de omgevingsvergunning.

Onder- en bovengrondse houders

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.