Hef & Hijs

Hef & Hijs

Hef & Hijs

Wie met hef- en hijstoestellen in contact komt, heeft maar beter kennis van de geldende regels en het wetgevend kader dat gevolgd dient te worden. De regels zijn er om de veiligheid van werknemers te garanderen en om valrisico's te beperken. 

Liften

Kermistoestellen en -attracties

PBM's en valbeveiliging

Ladders en stellingen

Roltrappen

Liften

Personenliften zijn quasi in alle (grote) gebouwen met meerdere verdiepen aanwezig. Veel mensen gebruiken deze dagelijks dus is het belangrijk om een goede en veilige werking van liften na te streven. Om de veiligheid van gebruikers, onderhoudstechniekers, inspecteurs, etc. te verzekeren, moeten liften aan een aantal technische eisen voldoen. Deze kunnen gecontroleerd worden door zowel een bevoegd persoon als een erkend organisme.

Liften

BM's en valbeveiliging

Een persoonlijk beschermigsmiddel (PBM) tegen vallen van hoogte is iedere uitrusting bestemd om iemand te beschermen tegen valrisico’s, denk daarbij bijvoorbeeld aan een veiligheidsharnas of een levenslijn. PBM’s (harnassen, gordels, vanglijnen, reddingskoorden, toebehoren, etc.) worden gebruikt indien collectieve bescherming niet voldoende is om het risico op vallen van hoogte te beperken. Bij een valrisico van meer dan 2 m hoogte is het dragen van een PBM verplicht.

PBM's en valbeveiliging

Kermistoestellen en attracties

Kermistoestellen en attracties

Ladders en stellingen

Arbeidsmiddelen zijn alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten en installaties waarmee arbeid kan verricht worden. Een ladder of stelling valt hier ook onder. De werkgever moet erover waken dat deze arbeidsmiddelen veilig gebruikt kunnen worden. Deze controle mag gebeuren door zowel een bevoegd persoon als door een erkend keuringsorganisme.

Ladders en stellingen

Roltrappen en trapliften

Roltrappen zijn hefwerktuigen en vallen bijgevolg onder de regelgeving van het ARAB. Bijgevolg zijn deze toestellen onderhevig aan een verplichte keuring door een Erkende Dienst voor Technische Controles (EDTC). Om de veiligheid te verzekeren, moeten roltrappen aan een aantal technische eisen voldoen. Zowel een keuring voor ingebruikname (insdienststelling) als op periodieke basis is wettelijk verplicht.

Roltrappen en trapliften

Jouw projecten naar nieuwe hoogten met SPOQ

Dankzij de verschillende partners van SPOQ kan een totaaloplossing worden aangeboden voor elk project op hoogte of elke techniek die onder Hef en Hijs valt. Of het nu gaat over bescherming, controle of optimalisatie: de SPOQ-experts staan voor jou klaar.