Ladders en stellingen

Ladders & stellingen

Arbeidsmiddelen zijn alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten en installaties waarmee arbeid kan verricht worden. Een ladder of stelling valt hier ook onder. De werkgever moet erover waken dat deze arbeidsmiddelen veilig gebruikt kunnen worden. Deze controle mag gebeuren door zowel een bevoegd persoon als door een erkend keuringsorganisme.

Ladders en stellingen

Bijkomende informatie

De werkgever moet er op toezien dat, arbeidsmiddelen waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie, worden onderworpen aan een initiële en periodieke controle op goede en veilige werking. Deze controles mogen uitgevoerd worden door bevoegde personen, hetzij intern of extern aan de onderneming. Vaak verkiest de werkgever om dit te laten uitvoeren door een onafhankelijke expert, zoals ACEG.

Te voorzien door klant

Het is belangrijk dat de te keuren materialen klaar liggen om vrijgegeven te worden aan de inspecteur. Gelieve volgende (documenten) te voorzien:

  • Voorgaande inspectieverslagen.
  • Technische fiche van het te keuren object.
  • Conformiteit CE.

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.