Bodemonderzoek

Bodemonderzoek

Voor risicogronden is bij overdracht of stopzetting van een risico-inrichting een bodemonderzoek noodzakelijk. Sommige activiteiten hebben ook een periodieke onderzoeksplicht. Een oriënterend bodemonderzoek biedt een antwoord op de vraag of uw bodem vervuild is. Als dat het geval is, dan volgt een beschrijvend bodemonderzoek bodemonderzoek om de omvang en de ernst van de verontreiniging te bepalen. Indien de verontreiniging als ernstig beschouwd wordt, is een bodemsanering nodig. In dat geval kunnen we een bodemsaneringsproject opstellen.

Bodemonderzoek

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.