Ventilatie

Ventilatie

De overheid stelt strikte eisen voor ventilatie in gebouwen volgens EPB-regelgeving. Efficiënte ventilatie, samen met isolatie en verwarming, bevordert energiezuinigheid. Slechte ventilatie kan leiden tot vochtproblemen en een ongezond binnenklimaat, dus is een ventilatieverslag bij nieuwbouw of renovatie verplicht.

Vandaar is het verplicht om bij nieuwbouw of energetische renovatie een ventilatieverslag te laten maken, om aan te tonen dat uw ventilatie in orde is

Ventilatie

Periodiciteit en geldigheid

  • 10 jaar geldig
  • 5 jaar indien ≥ 1 asbesthoudend materiaal met hoog risico

Wet- en regelgeving

  • VLAREMA 8
  • Verplicht bij verkoop van pand met bouwjaar < 2001

Bijkomende informatie

Sinds 2006 is gecontroleerde ventilatie verplicht in nieuwe gebouwen. Dit systeem regelt de afvoer van vervuilde lucht en toevoer van verse
buitenlucht, nauwkeurig afgesteld om energieverlies te minimaliseren. Dit bevordert zowel de luchtkwaliteit als het energieverbruik van het gebouw.

Een gespecialiseerde ventilatieverslaggever helpt bouwers om aan de ventilatie-eisen te voldoen. Dit omvat advies, voorstudie, systeemregeling en keuring. Taken omvatten voorontwerpadvies, controle van bouwplannen en post-werkcontroles voor het opstellen van het ventilatieverslag.

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.