ATEX explosieveiligheid

ATEX explosieveiligheid

Stof en/of gas in de juiste mengverhouding kan een explosieve atmosfeer vormen. Wanneer er onder de juiste omstandigheden een ontstekingsbron aanwezig is kan dit tot catastrofale gevolgen leiden. Een explosie veroorzaakt thermische energie en een drukgolf welke op verschillende manieren materiële of immateriële schade kan veroorzaken.

ATEX explosieveiligheid

Plaatsbezoek en documentstudie

Berekeningen en opstellen dossier

Opmaken en intekenen zoneringsplannen

Bijkomende informatie

Om de veiligheid binnen een ATEX-zone te garanderen, dient men rekening te houden met enkele belangrijke zaken:

  • Gevarenzones moeten correct berekend en aangeduid worden.
  • Installaties binnen het explosiegevaarlijke gebied moeten op een correcte manier geplaatst, geïnspecteerd en onderhouden worden.
  • Medewerkers moeten worden opgeleid zodat zij veilig kunnen werken binnen gevaarlijke gebieden.

Een explosieveiligheidsdocument, waarvan een ATEX-zonering onderdeel is, is bij wet verplicht voor alle bedrijven waar brandbare (vloei)stoffen aanwezig zijn (stofafzuiging, laden van batterijen, procesinstallaties,...). In dit document zijn alle maatregelen opgenomen die worden getroffen om explosiegevaar tegen te gaan. De werkgever is verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is de werknemers te beschermen tegen explosiegevaar.

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.