Stookolietanks

Stookolietanks

Stookolie wordt ook gasolie, mazout of huisbrandolie genoemd. Als u voor de verwarming van uw woning een stookolietank gebruikt, dan gelden er enkele belangrijke verplichtingen. Zo wil de Vlaamse overheid de kans op grondwater- en bodemverontreiniging zo klein mogelijk maken.

Een stookolietank <6.000 liter (oftewel <5.000 kg) moet gekeurd worden door een erkend milieudeskundige voor gassen of gevaarlijke stoffen.

Stookolietanks

Periodiciteit en geldigheid

  • Bovengrondse tank: eenmalig
  • Ondergrondse tank: om de 5 jaar

Wet- en regelgeving

VLAREM II Hfdst. 6.5. (< 5000 kg)

VLAREM II Hfdst. 5.17. (≥ 5000 kg)

 

 

Bijkomende informatie

Ongeveer 95% van de stookolietanks bij particulieren heeft een volume van minder dan 6.000 liter. Bovengrondse stookolietanks dienen slechts éénmalig gekeurd te worden aangezien visuele controle steeds mogelijk is.

Ondergrondse stookolietanks dienen 5-jaarlijks gekeurd te worden aangezien visuele controle niet mogelijk is. Dit om te vermijden dat stookolie bij een lek aan de tank de bodem en het grondwater zou vervuilen.

Te voorzien door klant

Het is belangrijk dat alle te onderzoeken ruimten vrij en toegankelijk zijn om een vlotte en volledige inspectie mogelijk te maken.

De volgende documenten moeten voorzien worden: 

  • Conformiteitsattest van de tank.
  • Ondergrondse tank: voorgaande inspectieverslagen en indienststelling (initiële controle).

Nog vragen?
Neem nu contact met ons op.